ŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY
NÁBYTOK
Spolupráca s dlhoročnými výrobcami,
kvalitného školského nábytku, poradenstvo
a komplexná dodávka učební, kancelárií,
laboratórií na Slovensku aj v zahraničí.
Spoločnost eVector s.r.o. si vám dovoľuje ponúknuť ucelené rady ergonomicky a materiálovo kvalitných stoličiek,
lavíc, tabúľ a sektorového nábytku pre všetky typy škôl, vrátane vybavenia kancelárií, zborovní, jedální a telocviční.
slider=boxplus.transition slider:effect=fade